Το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2016 πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Ε.Ε.Ε.Δ. εκπαίδευση στις αθλιτριατρικές κακώσεις και την αυτοσχέδια ναρθηκοποίηση.

Copyright (c) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΔΙΑΣΩΣΗΣ Design By exantas