Σας περιμένουμε να βοηθήσετε να γίνουμε καλύτεροι


eeed 100x100

Η διάσωση ανθρώπων που κινδυνεύουν είναι μια Ιδέα. Οι Ιδέες δεν μπορούν να μετρηθούν ούτε με κόστος, ούτε με εργατοώρες. Είναι προσωπική υπόθεση του κάθε ανθρώπου, η ανεύρεση του τρόπου με τον οποίο θα στηρίξει μια τέτοια Ιδέα. Αυτή η ελεύθερη προσέγγιση, που άλλωστε είναι και το νόημα του εθελοντισμού, μας οδήγησε στην Ε.Ε.Ε.Δ. να γίνουμε φίλοι μεταξύ μας. Όσο κι αν φαίνεται απλό, αυτή είναι και η σημαντικότερη αμοιβή μας.

Συμμετέχοντας ενεργά ως εθελοντές στις δραστηριότητες της Ε.Ε.Ε.Δ. θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε:

  • Να ασφαλίζετε τον ίδιο τον εαυτό σας από πολλούς καθημερινούς κινδύνους
  • Να ασφαλίζετε τους συγγενείς και φίλους, που ζουν κοντά σας.
  • Να μπορείτε, όταν παρευρεθείτε σε κάποιο ατύχημα, να προσφέρετε ουσιαστική βοήθεια σε αυτούς που κινδυνεύουν.
  • Να συμμετέχετε στην οργάνωση και στην εκτέλεση αποστολών Έρευνας και διάσωσης.
  • Να μάθετε να λειτουργείτε υπεύθυνα μέσα σε μια ομάδα, αναλαμβάνοντας πολλές φορές και την ευθύνη της ζωής όχι μόνο όσων κινδυνεύουν, αλλά και των υπόλοιπων μελών-διασωστών.

Copyright (c) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΔΙΑΣΩΣΗΣ Design By exantas