Κυριακή 18 Αυγούστου, και με δείκτη επικινδυνότητας 4 η ΕΕΕΔ στελέχωσε τον τομέα της στο Σειχ-Σου (τομέας 16α) απο 14:00μ.μ. εως και τις 07:30 π.μ. του πρωινού της Δευτέρας.

Copyright (c) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΔΙΑΣΩΣΗΣ Design By exantas