Η Ε.Ε.Ε.Δ. κάλυψε υγεινομικά τους Πανελλήνιους Αγώνες Crossfit που έλαβαν χώρα στη Θεσσαλονίκη από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου 2015.

cross-battle-2015

Copyright (c) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΔΙΑΣΩΣΗΣ Design By exantas