Η Ελληνική Εταιρία για την Σκλήρυνση κατά Πλάκας γιόρτασε την Παγκόσμια Ημέρα Πολλαπλής Σκλήρυνσης την Κυριακή 22 Μαΐου 2016 στην Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης.

Η Ε.Ε.Ε.Δ. ανέλαβε την υγεινομική κάλυψη της εκδήλωσης, ενώ στο πλαίσιο των ομιλιών, είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει το έργο της αλλά και να κάνει διάλεξη/επίδειξη καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ).

 

Copyright (c) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΔΙΑΣΩΣΗΣ Design By exantas